Welkom op de website van de

 

 

Dit is gelijk het "portaal" naar de websites van de parochies.

< klik hiervoor op één van de logo's >

 

 

 

 

Rooms Katholiek Nederland is bezig met een grote herstructurering van de parochies.

 

Samenwerking,  schaalvergroting en efficiencyverbetering zijn de kernwoorden.

 

Binnen het bisdom Rotterdam vormt het project "Samenwerking geboden 2"  de basis en leidraad waarlangs dit proces zich zal voltrekken.

 

Ook voor het gebied Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht is deze nauwere samenwerking een onontkoombaar en noodzakelijk gegeven.

 

In mei 2010 werd het bisschoppelijk besluit bekend gemaakt dat de vijf bestaande parochies binnen een federatief verband zouden gaan samenwerken.

 

De vorming tot federatie startte in september 2010 en eind november 2011 was de oprichting van de federatie een feit.

De officiële startdatum was 1 januari 2012.