Samenwerking is niet alleen een noodzaak, maar ook een kernopdracht binnen de federatie. Op deze manier is niet alleen mogelijk om de parochies te behouden maar ook om elkaar te versterken, te helpen en om zelfs nieuwe projecten uit te voeren.

Het Pastoraal Beleidsplan "Het water zal stromen" is het document waarin de samenwerking beschreven is. Ook zijn in het beleidsplan en een aantal concrete doelen/projecten opgenomen die hoge prioriteit krijgen en gelijk onderstrepen dat we samen aan een vruchtbare toekomst willen werken.

 

Onder de knop <beleidsplan> vindt u een samenvatting.

Onder de knop <projecten> vindt u niet alleen de projecten vanuit het beleidsplan, maar ook de geconcretiseerde samenwerkingsprojecten van de vijf parochies. Wij hopen dat dit een lange succeslijst zal worden.