De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers. Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

 

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena is na een ruime voorbereidingsperiode tot stand gekomen. Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht vallen binnen het nieuwe federatieve gebied.

 

Vijf parochies, met een eigen identiteit, worden bediend door één pastoraal team. 

Het federatiebestuur neemt een aantal kerntaken van de locale parochiebesturen over.