Gezamenlijke vergadering van de pastoraatsgroepen

3 oktober 2012