Ik loop in gedachte mee met de Stille Omgang 2023
wilt u meer dan 2 deelnemers aanmelden, vul dan een nieuw formulier in

AVG-verklaring

Inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) willen wij u op het volgende wijzen en vragen u een akkoordverklaring.

De door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor de administratie en verzending van Nieuwsbrieven van De Stille Omgang, Gezelschap voor Rotterdam en omstreken. Deze worden daartoe digitaal of op papier opgeslagen. Een verzoek tot inzage en/of verwijdering van de gegevens is mogelijk. Een aanvraag tot inzage en/of verwijdering van de gegevens dient te worden gedaan d.m.v. een e-mail aan: info@destilleomgang.nl o.v.v. 'inzage gegevens' c.q. 'verwijdering gegevens'.

 

AVG-akkoord:
 
  ja     nee
E-mailadres:
Het ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de bevestiging van uw deelname "ik loop in gedachte mee" en andere berichten.
   
Gegevens Deelnemer 1   man   vrouw
  (noteer hieronder de naam van degene die "meeloopt" / misintentie voor)
Voor- en achternaam:

Gegevens Deelnemer 2   n.v.t.   man   vrouw
  noteer hieronder de naam van degene die "meeloopt" / misintentie voor)
Voor- en achternaam:

(Contact)adres   ja. Geeft u deze liever niet, klik dan hier rechts op nee 
Straatnaam + huisnr.

Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer(s): ja. Geeft u deze liever niet, klik dan hier rechts op nee 
   
Lid van welke Parochie Indien u geen parochie etc. invult, vul dan in: nvt of --
Naam:
Plaats:
Contactpersoon:
   

Kosten

De kosten van deelname bedragen: 12,50 euro per persoon

Wij verzoeken u om 12,50 of 25,00 euro (mag ook meer) zo spoedig mogelijk over te maken op IBAN: NL 51 INGB 0007 3224 08

t.n.v. De Stille Omgang Rotterdam o.v.v. ik loop in gedachte mee

  

Na ontvangst van uw betaling, sturen wij u (per e-mail) een bevestiging toe.

 

Kopiemail 

U krijgt automatisch een kopie van deze mail