Er geldt, voor de vieringen

een registratieplicht vooraf!

 

Wilt u een zondagsviering bijwonen?

Registreer u dan:

a. Bij voorkeur geschiedt de registratie online,

klik hiervoor op een van de onderstaande knoppen

 
 
van zondag 23 januari
   

b. eventueel is telefonisch reserveren
mogelijk via Hannie Valkenburg:

06-2159 4706

(van 9:00-12:00 uur)
 

  Toelichting

De coronamaatregelen werden per 19 december
verder aangescherpt.
Voor de vieringen geldt:
Maximaal 50 personen in een viering.
 
 
 

Na 17:00 uur geen vieringen meer, ook niet met Kerstmis.
ook alle kerkelijke bijeenkomsten mogen geen doorgang vinden, zoals bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten, parochiebestuursvergaderingen of koorrepetities.

 

Er geldt een beperking van maximaal 50 aanwezigen bij publieke vieringen,dit met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

 

Bij verplaatsen door de kerk/het kerkgebouw zijn mondkapjes verplicht

 
 

Volkszang mag

 
  Het aantal zangers wordt gemaximeerd tot vier, dit met inachtneming van de 1,5 meter norm  
  Registratie is niet nodig  
 

Verplichte registratie vooraf (bij zondagsvieringen)

in verband met toegestane maximaal aantal

van 50 aanwezigen bij een viering

en de verwachting dat er meer mensen

deze viering willen bijwonen.

 

Vol is vol!

Meldt u zich snel aan. Vol is vol!

U kunt zich hiervoor, bij voorkeur, aanmelden via het online aanmeldformulier.

 

of telefonisch aanmelden
via het het registratiebureau:
06-2159 4706
van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur - 12:00 uur

 
  Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.  
  De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.  
  Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Wel geldt voor iedereen de oproep nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.
 
  < klik hier om het volledige bericht te lezen >